C06 Bộ Công an - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

08/08/2023

C06 Bộ Công an - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nội dung

C06 hay C06 Bộ Công an là nơi quản lý và cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Rất nhiều người chưa biết về Cục C06 cũng như chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Hãy cùng Vega Fintech tìm hiểu chi tiết thông tin trong bài viết sau:

1. C06 Bộ Công an là gì?

C06 Bộ Công an là gì?

C06 Bộ Công An là nhiệm vụ quản lý, xác minh CCCD gắn chip

C06 Bộ Công an là Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, có trụ sở tại 47 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực thuộc Bộ Công an có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tham mưu chủ trương, chính sách, đường lối trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội cho Đảng và Nhà nước; quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý con dấu; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý trật tự công cộng, công tác phản ứng nhanh theo quy định pháp luật và Bộ trưởng; xây dựng, quản lý, khai thác hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân, dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự tiến hành biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Tìm hiểu chi tiết: CCCD gắn chip là gì? Phân biệt CCCD gắn chip và không gắn chip

2. Nhiệm vụ của C06 Bộ Công an

Nhiệm vụ của C06 Bộ Công an

Nhiệm vụ và vai trò của C06 bộ Công an

C06 Bộ Công an có 7 đơn vị trực thuộc. Mỗi đơn vị lại có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phòng Tham mưu (Phòng 1) có trách nhiệm giúp Cục trưởng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác, theo dõi tổng hợp tình hình trật tự xã hội và kết quả công tác phục vụ quản lý Nhà nước về an ninh trật tự góp phần đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an toàn xã hội. Thực hiện công tác xây dựng; pháp chế; công tác Đảng và hậu cần của Cục. Kiểm tra thực hiện các mặt công tác, xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Phòng Hướng dẫn quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (Phòng 2) tham mưu, tư vấn giúp Cục trưởng hướng dẫn, thực hiện quản lý Nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kinh doanh dịch vụ bảo vệ và con dấu trong phạm vi toàn quốc nhằm phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

- Phòng Hướng dẫn quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo (Phòng 3) tham mưu giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện quản lý về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự.

- Phòng Hướng dẫn Cảnh sát khu vực (Phòng 4) tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu nội dung, biện pháp xây dựng lực lượng và hướng dẫn Cảnh sát khu vực tiến hành các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm.

- Phòng Hướng dẫn công tác phụ trách xã về an ninh trật tự (Phòng 5) tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu nội dung, biện pháp công tác, xây dựng lực lượng, hướng dẫn Công an xây dựng phong trào về an ninh trật tự tiến hành các biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Phòng Hướng dẫn Cảnh sát trật tự - Phản ứng nhanh (Phòng 6) tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu nội dung, biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; trật tự an toàn giao thông; trật tự trong các hoạt động du lịch, lễ hội; hướng dẫn chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh (CS113), Cảnh sát trật tự, tiến hành các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn công cộng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

- Phòng Hướng dẫn điều tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng 7) tham mưu giúp Cục trưởng hướng dẫn, kiểm tra Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành hoạt động điều tra và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

3. C06 Bộ Công an quản lý CCCD gắn chip

C06 Bộ Công an quản lý CCCD gắn chip

C06 Bộ Công An trong nhiệm vụ phát hành và xác minh CCCD gắn chip

C06 Bộ Công an có nhiệm vụ tham mưu thống nhất quản lý, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành công tác đăng ký, quản lý chứng minh, căn cước công dân. Cụ thể trách nhiệm C06 Bộ Công an quản lý CCCD gắn chip như sau:

- Thu thập và cập nhật các thông tin về công dân.

- Chỉnh sửa khi có căn cứ xác định thông tin về công dân.

- Công khai niêm yết và hướng dẫn các thủ tục hành chính về CCCD, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD liên quan đến tổ chức, cơ quan, cá nhân theo quy định.

- Bảo đảm an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về công dân khi được tổ chức, cơ quan, cá nhân yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Cấp, cấp lại, đổi thẻ CCCD theo quy định

- Giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm theo quy định

C06 Bộ Công an - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là một trong những đơn vị rất quan trọng trong công tác quản lý hành chính. Đối với công dân Việt Nam, chúng ta cũng cần tìm hiểu và nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này để phối hợp và dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan giấy tờ.

Xem thêm: Giải pháp đọc và xác thực căn cước công dân gắn chip Vega Fintech