Cơ sở dữ liệu là gì? Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu hiện nay

15/05/2023

Cơ sở dữ liệu là gì? Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu hiện nay

Nội dung

Thuật ngữ cơ sở dữ liệu đã quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Quản lý cơ sở dữ liệu tốt giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp tổ chức. Thế nên ngày càng nhiều người quan tâm đến xây dựng và ứng dụng cơ sở dữ liệu (CSDL). Và bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ sở dữ liệu.

1. Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là bộ sưu tập dữ liệu có hệ thống, lưu trữ bằng điện tử. Cơ sở dữ liệu có thể chứa bất kỳ loại dữ liệu nào từ số, hình ảnh cho đến video, tệp. Bạn có thể sử dụng phần mềm hay còn gọi là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) để lưu trữ, và chỉnh sửa dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu là gì?

Khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin hiện nay

2. Vai trò của cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu có vai trò rất quan trọng, điển hình như:

Điều chỉnh quy mô một cách hiệu quả: Các ứng dụng cơ sở dữ liệu có thể quản lý lượng lớn dữ liệu, giúp điều chỉnh quy mô dữ liệu của tổ chức thành hàng triệu, hàng tỷ và thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Nếu không có cơ sở dữ liệu thì không thể nào để lưu trữ lượng dữ liệu kỹ thuật số này.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu có những quy tắc và điều kiện tích hợp để đảm bảo việc duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

Bảo mật dữ liệu: Cơ sở dữ liệu hỗ trợ yêu cầu về quyền riêng tư, khả năng tuân thủ liên quan đến dữ liệu. Ví dụ: để truy cập cơ sở dữ liệu, người dùng phải đăng nhập, người khác có thể được truy cập ở những cấp độ khác nhau ví dụ như chỉ đọc.

Phân tích dữ liệu: Hệ thống phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu để phân tích. Những hệ thống này có thể xác định xu hướng hoặc đưa ra dự đoán. Hoạt động phân tích dữ liệu giúp tổ chức đưa ra quyết định kinh doanh có tính chính xác cao hơn.

Cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý danh tính, phát hiện gian lận. Thuật toán máy học tìm ra mẫu và phát hiện gian lận một cách tự động.

Vai trò của cơ sở dữ liệu

Vai trò quan trọng của cơ sở dữ liệu hiện nay

3. Một hệ cơ sở dữ liệu gồm những gì?

Một hệ cơ sở dữ liệu gồm cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu đó. Ngoài ra, còn có phần mềm ứng dụng xây dựng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu để khai thác cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của mọi người dùng.

Một hệ cơ sở dữ liệu gồm những gì?

Những yếu tố trọng cơ sở dữ liệu hiện nay

4. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu

Tạo bảng

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL là tạo một hay nhiều bảng. Để thực hiện cần phải khai báo cấu trúc bảng, bao gồm:

- Đặt tên cho các trường.

- Chỉ định kiểu dữ liệu cụ thể cho mỗi trường.

- Khai báo thông tin về kích thước của trường.

Tiếp đến cần phải chọn khoá chính cho bảng. Tạo khóa chính bằng cách để hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự động chọn hoặc xác định khóa thích hợp trong các khoá của bảng làm khóa chính.

Bước tiếp theo cần phải đặt tên bảng và tiến hành lưu cấu trúc bảng.

Sau đó tạo liên kết giữa các bảng bằng cách xác định tất cả các trường chung trong các bảng. Liên kết giúp hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiểu rõ vấn đề kết nối các bảng thế nào để có thể phục vụ việc kết xuất thông tin.

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép bạn có thể thay đổi cấu trúc bảng, thay đổi khóa chính và xóa bảng...

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu

Bước tạo bảng trong quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu hiện nay

Tiến hành cập nhật dữ liệu

Khi tạo cấu trúc bạn có thể nhập dữ liệu cho bảng. Việc nhập dữ liệu vào bảng thông thường sẽ được thực hiện từ bàn phím. Quá trình cập nhật cần phải đảm bảo một số ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo.

Phần lớn các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều cho phép lập ra biểu mẫu nhập dữ liệu để việc nhập dễ dàng, nhanh và hạn chế khả năng nhầm lẫn.

Dữ liệu nhập vào có thể tiến hành thực hiện chỉnh sửa, thêm, xóa:

Thêm bản ghi bằng cách bổ sung bộ dữ liệu vào bảng

Chỉnh sửa dữ liệu là tiến hành thay đổi những giá trị của một vài thuộc tính của một bộ.

Xoá bản ghi là tiền hành xóa một hay một số bộ của bảng.

Tiến hành cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu số

Thực hiện công tác xây dựng nên cơ sở dữ liệu

Bước 1 tiến hành khảo sát:

Tìm hiểu các yêu cầu cần thiết của công tác quản lý

Xác định, phân tích mối liên hệ của các dữ liệu cần lưu trữ

Phân tích chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng yêu cầu đặt ra

Xác định khả năng của phần mềm và phần cứng có thể dùng để khai thác, sử dụng

Bước 2 tiến hành thiết kế:

Thiết kế hệ thống phù hợp khi xây dựng nên cơ sở dữ liệu

Lựa chọn hệ quản trị phù hợp để tiến hành triển khai

Xây dựng hệ thống và chương trình ứng dụng

Bước 3 thực hiện kiểm thử:

Nhập dữ liệu cần thiết cho cơ sở dữ liệu

Chạy thử những ứng dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu vừa xây dựng.

Cơ sở dữ liệu ngày nay đã phát triển để điều chỉnh quy mô theo cả chiều dọc và chiều ngang. Cơ sở dữ liệu lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ, cung cấp các giao diện phần mềm nâng cao dành cho máy học và hoạt động phân tích dữ liệu khác. Thế nên bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng cần phải hiểu và nắm bắt rõ về cơ sở dữ liệu. Mong rằng, những thông tin mà Vega Fintech mang đến sẽ hữu ích với bạn.