Dữ liệu khách hàng

Mô hình dữ liệu là gì? Cách lập mô hình dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả

Ngày cập nhật : 16/05/2023

Mô hình dữ liệu là một mô hình trừu tượng tổ chức các phần tử của dữ liệu và chuẩn hóa chúng theo các thuộc tính của thực thể. Mô hình dữ liệu đáp ứng nhu cầu lưu trữ và tổ chức dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu là gì? Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu hiện nay

Ngày cập nhật : 15/05/2023

Cơ sở dữ liệu là một hệ thống tổ chức cá dữ liệu theo một dạng cấu trúc để dễ dàng trong việc phân loại, quản lý, đọc hay xóa dữ liệu. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu có ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào.

Bảo mật cơ sở dữ liệu là gì? Các giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu được sử dụng nhiều nhất

Ngày cập nhật : 11/05/2023

Bảo mật cơ sở dữ liệu là thuật ngữ được sử dụng để mô tả quy trình, chính sách và công nghệ nhằm đảm bảo dữ liệu của doanh nghiệp được bảo mật và an toàn trong quá trình hoạt động. Tránh được việc thất thoát dữ liệu đặc biệt là hành vi lấy cắp dữ liệu thường xuyên xảy ra.

Lỗ hổng bảo mật là gì? 10 lỗ hổng bảo mật phổ biến nhất hiện nay

Ngày cập nhật : 09/05/2023

Lỗ hổng bảo mật là những hạn chế tồn tại trong hệ thống thông tin mà trong quá trình sử dụng có thể bị xâm nhập, khai thác bởi những mối đe dọa mạng (cyber threat) - vi phạm chính sách bảo mật của toàn hệ thống.

Dữ liệu thô là gì? Quy trình biến dữ liệu thô thành sản phẩm AI

Ngày cập nhật : 19/04/2023

Dữ liệu thô chính là dữ liệu máy tính chưa qua chế biến, lọc và xử lý. Những thông tin này thường được lưu trữ trong một tập tin, hoặc có thể chỉ là một tập hợp các số và ký tự được lưu trữ trên ở trong ổ cứng của máy tính.

Xử lý dữ liệu là gì? Vai trò của việc xử lý dữ liệu thời đại số

Ngày cập nhật : 18/04/2023

Xử lý dữ liệu là quá trình xử lý và đồng bộ hóa tất cả các dữ liệu của hệ thống, tiếp nhận nguồn thông tin mới và lọc ra các dữ liệu phù hợp với yêu cầu. Xử lý dữ liệu là công đoạn đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Bảo mật dữ liệu khách hàng - Yếu tố quan trọng nhất trong kỷ nguyên số

Ngày cập nhật : 07/04/2023

Bảo mật dữ liệu khách hàng chính là bảo vệ chính doanh nghiệp khỏi những hậu quả khó lường như: mất lòng tin, mất uy tín, doanh thu giảm sút, mất cơ hội cạnh tranh và đầu tư, nặng hơn là kiện tụng và rắc rối liên quan tới pháp luật.

Dữ liệu khách hàng là gì? Cách bảo vệ dữ liệu khách hàng trong kỷ nguyên số

Ngày cập nhật : 07/04/2023

Dữ liệu khách hàng là yếu tố quan trọng quyết định trong kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Nắm được tầm quan trọng và cách bảo vệ dữ liệu khách hàng trong kỷ nguyên số sẽ giúp doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh hiệu quả.