Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cập nhật mới nhất

15/05/2024

Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cập nhật mới nhất

Nội dung

Cập nhật biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cùng các loại phí dịch vụ ngân hàng Công Thương mới nhất năm 2024.

Phí duy trì tài khoản Vietinbank là gì? Có bắt buộc đóng không?

Phí duy trì tài khoản là khoản phí định kỳ được ngân hàng Vietinbank thu hàng tháng nhằm duy trì hoạt động của tài khoản. Phí này được thu định kỳ hàng tháng và trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

Tuy nhiên, nếu trong tháng, khách hàng duy trì số dư trung bình đảm bảo mức quy định thì sẽ được miễn loại phí này.

Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cập nhật mới nhất

Cập nhật biểu phí duy trì tài khoản mới nhất của Vietinbank

Có bắt buộc phải đóng phí duy trì tài khoản không? Thực chất, nhờ có khoản phí này, các ngân hàng có thêm nguồn lực để duy trì và nâng cao hiệu quả của các dịch vụ hàng ngày. Bên cạnh đó, khoản phí cũng góp phần hạn chế việc đăng ký tài khoản ảo.

Phí duy trì tài khoản và phí quản lý tài khoản là cùng 1 loại phí hay 2 loại phí khác nhau? Thực tế, cả 2 khái niệm này đều dùng để chỉ 1 khoản phí mà ngân hàng thu theo tháng, chỉ khác về tên gọi mà thôi. Ngoài phí duy trì tài khoản, một số khoản phí khác tính theo tháng cũng được ngân hàng thu thêm nếu khách có đăng ký dịch vụ như: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking,...

Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank mới nhất 2024

Theo thông báo mới nhất từ ngân hàng Công Thương thì mức phí duy trì tài khoản và một số mức phí khác sẽ như sau:

NỘI DUNG

Mức phí (chưa bao gồm VAT)

Phí mở tài khoản thanh toán

Miễn phí

Mở tài khoản số đẹp theo định nghĩa

Từ 2.000.000 VND

Phí duy trì tài khoản thanh toán VND không đăng ký eBanking

3,000 VND/tháng

Phí duy trì tài khoản thanh toán ngoại tệ

3,000 VND/tháng/tỷ giá quy đổi

Gói tài khoản thanh toán basic

3,000 VND/tháng

Gói TKTT (dưới số dư bình quân/tháng tối thiểu)

-

- Gói V-Super

Miễn phí

- Gói V-Biz

Miễn phí

- Gói Plus

Miễn phí

- Gói Smart

Miễn phí

- Gói Smart - hộ kinh doanh

Miễn phí

Gói TKTT KHƯT Premium account

Miễn phí

Phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động

10,000 VND/tháng

Phí nộp tiền mặt vào tài khoản VND

Miễn phí

Phí nộp tiền mặt vào tài khoản ngoại tệ mệnh giá dưới 20 đơn vị tiền tệ

0,5% (tối thiểu 50.000 VND)

Phí nộp tiền mặt vào tài khoản ngoại tệ mệnh giá trên 20 đơn vị tiền tệ

Miễn phí

Phí rút tiền mặt từ tài khoản tại chi nhánh cùng tỉnh/TP

Miễn phí

Phí rút tiền mặt từ tài khoản tại chi nhánh khác tỉnh/TP

0,03% (từ 10.000 VND - 1,000,000 VND)

Tạm khóa/phong tỏa tài khoản VND theo yêu cầu của khách hàng

50,000 VND

Tạm khóa/phong tỏa tài khoản ngoại tệ theo yêu cầu của khách hàng

100,000 VND

Phí đóng tài khoản theo yêu cầu của khách hàng

100,000 VND

Phí duy trì tài khoản ngân hàng số Vietinbank iPay

Bắt đầu từ năm 2022, Vietinbank và các ngân hàng đều áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ cho ngân hàng điện tử, bao gồm phí chuyển tiền, phí duy trì tài khoản, phí duy trì dịch vụ Vietinbank iPay, nhận thông báo biến động số dư qua OTT và miễn phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế.

Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cập nhật mới nhất

Mọi giao dịch qua ngân hàng số Vietinbank đều được miễn phí

NỘI DUNG

Mức phí (chưa bao gồm VAT)

Phí đăng ký

Miễn phí

Cấp lại mật khẩu Vietinbank iPay (kênh quầy)

10,000 VND/lần

Cấp lại mật khẩu Vietinbank iPay (kênh online)

Miễn phí

Phí duy trì dịch vụ (theo tháng)

Miễn phí

Duy trì dịch vụ biến động số dư tài khoản thanh toán (TKTT) trên iPay (OTT)

Miễn phí

Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống

Miễn phí

Nộp thuế điện tử

Miễn phí

Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking

Miễn phí

Duy trì dịch vụ SMS biến động số dư tài khoản VND

10,000 VND/tháng

Duy trì dịch vụ SMS biến động số dư tài khoản ngoại tệ

10,000 VND/tháng theo tỷ giá quy đổi

Đăng ký dịch vụ Bank Plus

Miễn phí

Phí duy trì dịch vụ Bank Plus

9,000 VND/tháng

Cấp lại PIN

Miễn phí

Giao dịch chuyển khoản/thanh toán

Miễn phí

Dịch vụ thanh toán QRPay (thu từ đơn vị chấp nhận thanh toán)

0,8% giá trị giao dịch

Phí thường niên thẻ tín dụng nội địa Vietinbank 2024

Thẻ tín dụng được mở miễn phí, khách hàng sẽ đóng phí theo năm (còn gọi là phí thường niên). Mức phí cho từng loại như sau:

Sản phẩm thẻ

Mức phí VND/năm

Phí phát hành thẻ tín dụng nội địa i-Zero (lần đầu)

45.455

Phí phát hành thẻ tín dụng nội địa doanh nghiệp

Miễn phí

Phí phát hành lại thẻ i-Zero

45.455

Phí phát hành lại thẻ tín dụng nội địa doanh nghiệp

100.000

Phí thường niên Thẻ i-Zero

299.000

Phí thường niên Thẻ tín dụng nội địa doanh nghiệp

500.000

Phí phát hành thẻ tài chính cá nhân - Cash Plus

Miễn phí

Phí thường niên thẻ tài chính cá nhân - Cash Plus

50.000

Phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank năm 2024

Hiện tại, Vietinbank miễn phí phát hành thẻ lần đầu, phí gia hạn đối với thẻ hết hạn. Một số thẻ được áp dụng ưu đãi miễn phí thường niên năm đầu và miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt đủ điều kiện chi tiêu. Mức phí thường niên các loại thẻ tín dụng quốc tế như sau:

Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cập nhật mới nhất

Người dùng thẻ tín dụng Vietinbank sẽ thu phí theo năm

Sản phẩm thẻ

Mức phí VND/năm

Phí phát hành thẻ lần đầu

Miễn phí

Phí gia hạn thẻ

Miễn phí

Phí thường niên

-

Thẻ Visa/Mastercard Classic

150.000

Thẻ JCB Classic

250.000

Thẻ Visa Gold

200.000

Thẻ JCB Gold

300.000

Thẻ JCB Platinum (vật lý + phi vật lý)

200.000

Thẻ Visa Platium vật lý

250.000

Thẻ Visa Platinum phi vật lý

125.000

Thẻ Mastercard Cashback vật lý

900.000

Thẻ Mastercard Cashback phi vật lý

450.000

Thẻ Visa Signature

4.990.000

Thẻ UPI Credit Platinum

300.000

Thẻ MasterCard khách hàng ưu tiên (Premium Banking)

Miễn phí

Thẻ MasterCard khách hàng ưu tiên (Premium Banking) - thu khi khách hàng không còn là khách hàng ưu tiên

1.000.000

Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines vật lý

500.000

Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines phi vật lý

250.000

Thẻ JCB Ultimate Vietnam Airlines (5)

2.500.000

Thẻ Mastercard Platinum Sendo

399.000

- Thẻ JCB Viettravel Classic

250.000

- Thẻ JCB Viettravel Platinum

1.000.000

Thẻ JCB Hello Kitty Classic

250.000

Thẻ JCB Hello Kitty Gold

300.000

Thẻ JCB Hello Kitty Platinum

1.000.000

Thẻ Mastercard Garmuda

1.000.000

Thẻ JCB - Vpoint

200.000

Thẻ Visa Payway Saigon Co.op

Miễn phí năm đầu, từ năm thứ 2 là 1,000,000 VND

Thẻ phụ Visa Signature

4999000

Thẻ phụ Mastercard Platinum Sendo

199000

Thẻ phụ các thẻ khác

50% thẻ chính

Bảng phí dịch vụ thẻ ghi nợ quốc tế Vietinbank

Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cập nhật mới nhất

Hầu hết các loại thẻ Vietinbank đều được phát hành miễn phí

Sản phẩm thẻ

Mức phí VND/năm

Phí phát hành thẻ Mastercard Platinum Sendo - vật lý

100.000

Phí phát hành thẻ Mastercard Platinum Sendo - phi vật lý

Miễn phí

Phí phát hành các loại thẻ khác

Miễn phí

Phí thường niên thẻ chính

-

Thẻ Mastercard Debit Platinum khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking)

Miễn phí

Thẻ Visa Debit Platinum Sống khỏe

163636

Thẻ Visa/Mastercard Debit Platinum VPAY (thẻ phi vật lý)

50000

Thẻ UPI Debit Gold

120000

Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD)

Miễn phí

Thẻ Visa Debit Gold USD

120000

Thẻ Mastercard Platinum Sendo (thẻ vật lý & phi vật lý)

20000/tháng

Phí thường niên thẻ phụ

-

Thẻ phụ Mastercard Debit Platinum khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking)

Miễn phí

Thẻ phụ Visa Debit Platinum Sống khỏe

60000

Thẻ phụ UPI Debit Gold

60000

Thẻ phụ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD)

Miễn phí

Thẻ phụ Visa Debit Gold USD

Miễn phí

Bảng phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Vietinbank

Thẻ ghi nợ nội địa là những loại thẻ có phí quản lý thẻ Vietinbank thấp hơn so với các loại thẻ khác. Cụ thể:

Sản phẩm thẻ

Mức phí VND/năm

Phí phát hành thẻ lần đầu và chuyển đổi hạng thẻ

Miễn phí

Phí phát hành lại thẻ Chip contactless Epartner và Epartner liên kết VCCS

45.454

Phí phát hành lại thẻ Chip contactless Epartner Premium

100.000

Phí phát hành lại thẻ E-Partner Vpay

Miễn phí

Phí phát hành thẻ phụ

Bằng thẻ chính

Phí thường niên thẻ Chip contactless Epartner, Epartner liên kết VCCS, thẻ S - Card, S - Card liên kết

60.000

Phí thường niên thẻ Chip contactless Epartner Premium, thẻ C - Card, C - Card liên kết, 12 con giáp, G - Card, Pink-Card

60.000

Phí thường niên thẻ Epartner Vpay

Miễn phí

Không dùng tài khoản/thẻ có bị Vietinbank tính phí không?

Nếu bạn mở tài khoản/thẻ nhưng không sử dụng thì vẫn bị trừ phí duy trì và quản lý tài khoản cho tới khi bạn chính thức hủy dịch vụ tại ngân hàng. Nếu số dư không còn đủ, ngân hàng sẽ lưu trữ lại khoản nợ và trừ ngay khi có khoản tiền được chuyển vào.

Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cập nhật mới nhất

Tài khoản/thẻ không sử dụng vẫn phải đóng phí duy trì

Để giảm các khoản phí phát sinh từ tài khoản/thẻ, các bạn cần nắm rõ mức phí và chính sách miễn phí của sản phẩm mình đang sử dụng hoặc liên hệ với hotline của ngân hàng Vietinbank tại số 1900 558 868 để có thông tin chính xác nhất.

Trên đây, Vega Fintech đã tổng hợp lại biểu phí duy trì tài khoản, phí quản lý tài khoản, phí mở thẻ, phí thường niên do Vietinbank quy định mới nhất trong năm 2024. Hy vọng có thể giúp các bạn có thông tin bổ ích để sử dụng tài khoản thông minh nhất.