Vega Fintech eKYC app - Privacy policy

27/12/2022

Vega Fintech eKYC app - Privacy policy

Nội dung

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Vega Fintech – eKYC: là giải pháp định danh khách hàng trực tuyến nhằm giúp tối ưu hóa quy trình xử lí, tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng trải nghiệm khách hàng.

2. Nền tảng: Sản phẩm cung cấp trên hệ điều hành IOS (phiên bản từ 12.0 trở lên)

3. Vega Fintech: Công ty Cổ phần Đầu tư Vega Fintech là đơn vị chủ quản của sản phẩm Vega Fintech - eKYC

4. Khách hàng: là người tải ứng dụng về và sử dụng

5. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (gọi tắt là Thỏa thuận): là bản quy chế sử dụng dịch vụ cùng với tất cả các bản sửa đổi, cập nhật, bổ sung bao gồm các điều khoản cấu thành đầy đủ thỏa thuận giữa Khách hàng và Vega Fintech về việc cung cấp và sử dụng sản phẩm Vega Fintech - eKYC

Vega Fintech – eKYC

Vega Fintech – eKYC giải pháp tối ưu cho định danh khách hàng

II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Quyền sở hữu

Vega Fintech - eKYC được phát triển và sở hữu bởi công ty Cổ phần Đầu tư Vega Fintech (“Công ty” hoặc “Vega Fintech”).

2. Tải về và sử dụng sản phẩm

Việc tải về và sử dụng sản phẩm Vega Fintech – eKYC đồng nghĩa với việc Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong “Chính sách Quyền riêng tư” này. 

Sau khi tải ứng dụng về hoàn tất, Khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng ngay trên thiết bị của mình. Mọi hành động mà Khách hàng thực hiện trên ứng dụng sẽ được lưu lại và sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa các bên (nếu có).

Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Chúng tôi chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Với những trường hợp có thông tin cung cấp không đúng hoặc không đầy đủ, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đồng thời, dịch vụ cũng không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với người dùng này.

Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.

3. Quyền và nghĩa vụ của Vega Fintech - eKYC

Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo đúng Điều khoản sử dụng, quy định của pháp luật liên quan.

Đảm bảo thực hiện “Chính sách Quyền riêng tư” của Dịch vụ.

Thông báo kịp thời cho Khách hàng về thời điểm tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Dịch được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Quyền và nghĩa vụ của Vega Fintech - eKYC

Quyền lợi của khách hàng khi sử dụng Vega Fintech – eKYC

Cung cấp giải pháp định danh khách hàng trực tuyến cho khách hàng sử dụng.

Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Khách hàng trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ với điều kiện Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch.

Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Khách hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Khách hàng gây ra cho dịch vụ.

Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của dịch vụ và các đối tác khác cũng có thể sử dụng sản phẩm để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn. 

4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Được bảo mật thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này.

Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ và quy định của Pháp luật có liên quan.

Đọc, hiểu và tuân thủ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các quy định khác do dịch vụ đề ra liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và các quy định pháp luật liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Thỏa thuận này cũng như quy định pháp luật liên quan.

Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, Vega Fintech và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng dịch vụ Vega Fintech cung cấp và các hành vi Khách hàng thực hiện trên nền tảng. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Vega Fintech.

Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi Vega Fintech yêu cầu.

Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại đến ứng dụng, không sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào hệ thống của dịch vụ, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của dịch vụ Vega Fintech - eKYC dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

5. Thu thập dữ liệu

Bằng việc tải nội dung lên ứng dụng Vega Fintech - eKYC, bạn đồng ý (a) cho phép Vega Finetch hiển thị và sử dụng các dữ liệu này cho dịch vụ; (c) Vega Fintech có thể xem các nội dung mà bạn tải lên Dịch vụ. 

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp có văn bản yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

6. Các hành vi bị cấm

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Vega Fintech - eKYC, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 • Xúc phạm, nhạo Khách hàng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo Khách hàng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua Khách hàng hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất Khách hàng phẩm bị cấm;
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

7. Các quy định chung

Điềm khoản này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và Vega Fintech. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

III. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Sử dụng dữ liệu Khách hàng 

Để sử dụng cho mục đích trả về kết quả OCR và so sánh khuôn mặt.

2. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu đầu vào bạn cung cấp để cho quá trình OCR giấy tờ và face matching. Sau đó, dữ liệu sẽ được xóa ngay trên hệ thống lưu trữ.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vega Fintech - eKYC có khả năng bảo mật cao

Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

IV. THAY ĐỔI “CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi chính sách này. Nếu chúng tôi thay đổi quan trọng cho chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp. Do đó, khách hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo.

Tuy nhiên, những chính sách thay đổi quyền riêng tư phải đảm bảo quyền lợi và mong muốn của khách hàng. Vega Fintech với mục tiêu mang đến cho khách hàng của mình những sản phẩm chất lượng nhất, phù hợp nhất với nhu cầu cũng như mức sống của con người.