Lễ ký kết hợp tác chiến lược Triển khai cung cấp giải pháp xác minh thông tin nhân thân sử dụng thẻ CCCD gắn chip

08/05/2023

Lễ ký kết hợp tác chiến lược Triển khai cung cấp giải pháp xác minh thông tin nhân thân sử dụng thẻ CCCD gắn chip

Nội dung

 

Lễ ký kết hợp tác chiến lược Triển khai cung cấp giải pháp xác minh thông tin nhân thân sử dụng thẻ CCCD gắn chip.

Sáng ngày 5/5/2023, tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư Vega Fintech, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, các bên gồm Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR Center) thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Công ty Cổ phần Giải pháp Phần Mềm HTC (HTC Software) và Công ty Cổ phần Đầu tư Vega Fintech (VFT) đã ký hợp tác chiến lược.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa RAR Center, HTC Software và Vega Fintech

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa RAR Center, HTC Software và Vega Fintech diễn ra vào ngày 5/5/2023

Buổi ký kết có sự tham dự của ông Đào Đình Nam - Phó Giám đốc trung tâm RAR, ông Đào Phan Khải - Trưởng ban Kỹ thuật trung tâm RAR, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Kinh doanh HTC, ông Lê Hữu Toàn - Tổng Giám đốc Vega Fintech, ông Vũ Văn Thuấn - Giám đốc phát triển kinh doanh Vega Fintech, ông Vũ Xuân Lợi - Giám đốc kỹ thuật Vega Fintech. Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều khách mời và đại diện các phòng ban của các đơn vị.

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ cung cấp giải pháp xác minh thông tin nhân thân sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip ra thị trường, giúp tối ưu hiệu quả, độ chính xác của các giải pháp định danh khách hàng (eKYC).

giải pháp xác minh thông tin nhân thân sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip

Các bên hợp tác cung cấp giải pháp xác minh thông tin nhân thân sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip ra thị trường

Đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt sẽ tạo sự đổi mới cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách triệt để cải cách hành chính liên quan tới công dân, giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác minh, đi lại. Đồng thời mở ra cơ hội trong triển khai các dịch vụ liên quan đến xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh thông tin.

Vega Fintech

Ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Kinh doanh HTC, ông Đào Đình Nam - Phó Giám đốc trung tâm RAR và ông Lê Hữu Toàn - Tổng Giám đốc Vega Fintech

Thỏa thuận hợp tác dịch vụ xác minh thông tin nhân thân sử dụng thẻ CCCD gắn chip sẽ phát huy tối đa thế mạnh của các Bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho doanh nghiệp.