Tín dụng thương mại

Cách nhận biết tín dụng đen nhanh chóng

Ngày cập nhật : 09/01/2024

Tín dụng đen là hình thức mà các đối tượng cho vay sẽ áp lãi suất cao hơn so với quy định của pháp luật. Các hoạt động tín dụng đen sẽ thường tiếp thị dịch vụ một cách rầm rộ và giới thiệu giải ngân nhanh chóng, đơn giản.

Các hình thức cấp tín dụng phổ biến nhất hiện nay

Ngày cập nhật : 09/01/2024

Các hình thức cấp tín dụng hiện nay cực kỳ đa dạng nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng. Mỗi hình thức lại có một đặc điểm riêng về hạn mức, lãi suất và những chính sách riêng đối với mỗi đối tượng vay khác nhau.

Quy trình tín dụng là gì? Các bước cơ bản trong quy trình tín dụng hiện nay

Ngày cập nhật : 05/10/2023

Quy trình tín dụng được hiểu là toàn bộ quy tắc, quy định được ngân hàng đặt ra từ khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn cho đến khi thanh lý hợp đồng tín dụng với khách hàng. Quy trình này có tính bắt buộc và theo một trình tự nhất định.

Tín dụng ngân hàng là gì? Nên sử dụng tín dụng ngân hàng hay tín dụng thương mại

Ngày cập nhật : 05/10/2023

Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ vay mượn giữa bên cho vay và bên đi vay. Khi đó, bên đi vay sẽ đưa ra một tài sản có giá trị thế chấp cho bên vay trong một thời hạn được thỏa thuận và nhận tiền tương ứng được vay.

Tín dụng thương mại là gì? So sánh tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng

Ngày cập nhật : 03/10/2023

Tín dụng thương mại được dùng để chỉ về mối quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp với nhau. Các doanh nghiệp hợp tác với nhau dựa trên hình thức như: trả chậm, trả góp, mua – bán chịu trong hàng hóa, thông qua lưu thông kỳ phiếu.