Video eKYC

Sự kết hợp hoàn hảo của eKYC và OCR trong lĩnh vực ngân hàng

Công nghệ OCR và eKYC khi kết hợp sẽ mang lại lợi ích gấp bội trong việc định danh khách hàng - Quy trình xác minh khách hàng nhanh chóng nhờ giải pháp eKYC và OCR

30/05/2022

Video eKYC - Giải pháp tối ưu quy trình xác minh khách hàng cho ngân hàng

Video eKYC là một trong những bước xác minh quan trọng trong quy trình định danh khách hàng của các công ty tài chính, ngân hàng trong quy trình mở tài khoản, đăng ký ứng dụng, dịch vụ

21/03/2022