vay vốn

Giải ngân là gì? Quy trình giải ngân vốn ngân hàng

Giải ngân vốn vay ngân hàng là gì? Quy trình giải ngân vốn vay hiện nay của ngân hàng? Những lưu ý mà khách hàng cần thận trọng khi vay vốn ngân hàng và trong quá trình làm hồ sơ giải ngân vốn vay

05/04/2022

Điểm tín dụng tốt, tiếp cận vốn nhanh

Điểm tín dụng và các mức độ rủi ro tương ứng cho phép khách hàng vay tự đánh giá về khả năng tiếp cận tín dụng của chính mình khi có nhu cầu tiếp cận TCTD để vay vốn. Điểm tín dụng tốt, tiếp cận vốn và khả năng vay càng cao và nhanh

24/01/2022