SMS lead – Generation

Tại sao Lead Generation lại quan trọng? Cách tạo Lead Gen hiệu quả

Ngày cập nhật : 26/05/2023

Lead Generation là chìa khóa để giúp doanh nghiệp phát triển quan hệ với người dùng. Tác động đến quá trình mua hàng của và từ đó giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng hơn.

Lead Generation là gì? Cách triển khai giải pháp thu hút khách hàng tiềm năng hiệu quả

Ngày cập nhật : 15/02/2023

Lead generation là quá trình thu hút khách hàng tiềm năng, khiến cho đối tượng mục tiêu để lại thông tin thể hiện nhu cầu của mình. Doanh nghiệp muốn lớn mạnh thì càng cần phải tập trung vào hoạt động thu hút khách hàng bởi họ là mạch máu nuôi dưỡng nguồn