Nghị định 13

Những khó khăn khi triển khai nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày cập nhật : 25/09/2023

Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân với những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đang gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc khi triển khai đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Nội dung Nghị định 13 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân [Mới nhất]

Ngày cập nhật : 20/09/2023

Nghị định 13 được ban hành và áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài liên quan đến quy định về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trách nhiệm bảo vệ cho dữ liệu cá nhân.