Hợp đồng tín dụng

Hợp đồng tín dụng là gì? Vai trò và quy định đối với hợp đồng tín dụng

Ngày cập nhật : 09/10/2023

Hợp đồng tín dụng là việc thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân vay vốn. Theo đó, ngân hàng hay các tổ chức tín dụng cam kết cho bên vay vay khoản tiền với điều kiện hoàn trả gốc và lãi trong thời hạn nhất định.