website tuyển dụng

Vai trò của eKYC đối với các nền tảng tìm kiếm việc làm

Ngày cập nhật : 31/05/2024

eKYC là quá trình xác minh danh tính điện tử hiện đại và đang trở nên phổ biến hiện nay trên nhiều lĩnh vực. Đối với nền tảng tìm kiếm việc làm nó cũng đóng một vai trò quan trọng.