CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG

SCORECARD

Loại hình

CreditScore

Năm thành lập

2016Score Card cung cấp nền tảng công nghệ chấm điểm tín dụng tự động nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các Tổ chức Tín dụng và Người tiêu dùng. Chúng tôi không những đóng vai trò cầu nối, mà còn giúp đẩy nhanh mọi công đoạn để giảm thiểu chi phí và tiết kiệm thời gian cho cả Đối tác và Người tiêu dùng. Chúng tôi kết hợp công nghệ chấm điểm tín dụng hiện đại với mô hình truyền thống. Dựa trên các yếu tố cơ bản và sâu sắc về một cá nhân: điểm cá nhân, điểm xã hội, điểm thu nhập, điểm hành vi tiêu dùng, điểm hành vi tài chính. Hệ thống Score Card là một hệ thống tính toán suy luận dựa trên tổ hợp của nhiều công nghệ gộp lại (Data Warehouse, BigData, AI, Neural Network, Deep Learning,….). Đi kèm với nó là sự giám sát, cải tiến của các chuyên gia Công Nghệ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành (Toán thống kê, mạng thần kinh, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi xã hội).

Dịch vụ khác